Úvod

OZ POD KRÍDLAMI ANJELOV vzniklo, pretože sa stretli traja ľudia, ktorí sú ochotní venovať svoj čas a energiu na úkor svojho voľného času pre pomoc druhým. Spoločne dokážeme viac.

 

č. účtu: SK10 8330 0000 0026 0206 8466

 

e-mail: podkridlamianjelov@gmail.com

 

Web stránku spustíme v mesiaci jún 2022. Tešíme sa na vás.

 

 Aktuálne